OSTALI KOMENTARI

...koje smo dobili na pitanje "Što mislite o projektu Eduenter?"

Marko Bišćan,
Energetski institut Hrvoje Požar

„Projekti koji širokoj javnosti, na jasan i jednostavan način, vizualiziraju energetsku (ne)učinkovitosti predstavljaju važan kotačić dostizanja sveobuhvatnog cilja – niskougljičnog društva. EduEnTer jedan je od takvih projekata čija je najveća vrijednost razumljivost dobivenih i prikazanih rezultata te utjecaj na stanare i širu javnost.“

Katarina Sikavica, 
Sektor za graditeljstvo i komunalno gospodarstvo, HGK

„Ohrabruje i veseli inovativnost u pristupu građanima jer se iskreno, neposredno i konkretno predstavljaju problemi i rješenja. Zainteresirani mogu na direktan način vidjeti kako ulaganje u obnovu nije trošenje novca već štednja novaca i očuvanje našeg planeta za buduće generacije. “

Dušanka Šimunović, dipl. ing. arh.,
stručna savjetnica Hrvatska komora arhitekata

„Riječ je o projektu pod pokroviteljstvom FZOEU-a, s ciljem podizanja informiranosti javnosti i u konačnici podizanja razine energetske učinkovitosti u RH, za stambene zgrade. Inicijativa s takvim ciljem mi se čini iznimno vrijednom, jer stvara uvjete za masovnije okretanje energetskoj obnovi zgrada. Iako Eduenter radi samo na segmentu informiranja javnosti, mislim da bi u oživotvorenju takvog cilja bilo korisno da na vašim stranicama ponudite i podatke o tome kako se konkretno uključiti u projekt energetske obnove, makar donošenjem linkova.

Nevenka Klasić,
Predstavnica stanara, Zrinskog Frankopana 11, Krapina

"Drago mi je što sam imala priliku biti na vašoj tribini i upoznati vas. Prezentacija je bila super i jako poučna što je potvrdio i projektant s kojim sam odradila dokumentaciju za natječaj i prisustvovao na tribini"